this is mer

who I am? just MER

Các giai đoạn ngày sinh của cung Mặt trời


BẠCH DƯƠNG                Từ 20 tháng Ba đến 20 tháng Tư

KIM NGƯU                      Từ 20 tháng Tư đến 21 tháng Năm

SONG TỬ                          Từ 21 tháng Năm đến 21 tháng Sáu

CỰ GIẢI                            Từ 21 tháng Sáu đến 22 tháng Bảy

SƯ TỬ                                Từ 22 tháng Bảy đến 23 tháng Tám

XỬ NỮ                               Từ 23 tháng Tám đến 23 tháng Chín

THIÊN BÌNH                   Từ 23 tháng Chín đến 23 tháng Mười

THẦN NÔNG                   Từ 23 tháng Mười đến 22 tháng Mười Một

NHÂN Mà                       Từ 22 tháng Mười Một đến 21 tháng Mười Hai

MA KẾT                            Từ 21 tháng Mười Hai đến 20 tháng Một

BẢO BÌNH                       Từ 20 tháng Một đến 19 tháng Hai

SONG NGƯ                      Từ 19 tháng Hai đến 20 tháng Ba

Linda Goodman – Love signs – The Twelve Mysteries of Love

MER(dịch)

Advertisements

Single Post Navigation

One thought on “Các giai đoạn ngày sinh của cung Mặt trời

  1. blackladymoon on said:

    hình như chia hơi khác so với hiện tại nhỉ…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: