this is mer

who I am? just MER

Rẽ


Lau nước mắt em rơi
Quăng ra nơi hàng ghế sau
Buông tay mà chẳng hề hối hận
Đôi khi trên đường đời
Người có lỗi chính là tôi, chẳng phải em.

Rẽ đi, vòng tay tôi đang đợi
Hãy rẽ đi
Em sẽ chẳng đơn độc
Đôi khi
Em cũng nên biết từ bỏ
Hy vọng sẽ thấy em ở cuối đường đua.

Lao đi như bay trên đường
Bè bạn chẳng thể đuổi kịp em
Em sẽ mau được yên một mình
Đôi khi trên đường đời
Người có lỗi chính là tôi, chẳng phải em.

Rẽ đi, vòng tay tôi đang đợi
Hãy rẽ đi
Em sẽ chẳng đơn độc
Đôi khi
Em cũng nên biết từ bỏ
Hy vọng sẽ thấy em ở cuối chặng đua.

Tôi đã làm tất cả
Và cũng đã sẻ chia hết mọi điều
Nhưng em vẫn phải đi đường mình
Và nơi đó chẳng có tôi bên cạnh.

Rẽ đi nào, vòng tay tôi đang đợi
Hãy rẽ đi
Em sẽ chẳng đơn độc
Đôi khi
Em cũng nên biết từ bỏ
Hy vọng sẽ thấy em ở cuối chặng đua.

Turn right – The Jonas Brothers

MER (dịch-để-hát)


*Chú thích:
“Turn right” có nghĩa là “rẽ phải”. Nhưng chữ “phải” không khớp được vào nhạc, nên đành chỉ để là “rẽ” thôi :”>

Advertisements

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: